Resechers.in.th

บล็อก Researchers.in.th ทำไมเข้าไม่ได้แล้วล่ะครับ

ผมลองเรียกเข้ามช้ ณ วันอาทิตย์ ที่ 10 ก.พ. 2551 ช่วงเวลา 09.45 น. และเรียกเข้าอีกครั้งตอนบ่ายโมง ก็ไม่สามารถเข้าใช้ได้ครับ ไม่ทราบว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติไหมครับ

คำตอบ

สวัสดีคะ

คาดว่า server น่าจะมีปัญหา

ดิฉันจะดำเนินการตรวจสอบให้คะ