น้องเอย....

เรียนเชิญเด้อน้องฮัก

มาบ้อๆ โครงการอบรมอาสาสมัครผลิตสื่อสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

อยู่กองกิจอ่ะ  ห่อง DSS   อิอิ 9-10 กพ.51

ครูรักศักดิ์นี่เก่งแท้ๆเด้อ

คำตอบ