น้องเอย...

เรียนเชิญเด้อน้องฮัก

มาบ้อๆ โครงการอบรมอาสาสมัครผลิตสื่อสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ที่เก่าเวลาใหม่  อิอิ 9-10 กพ.51

ครูรักศักดิ์นี่เก่งแท้ๆเด้อ

คำตอบ