ของฝาก

สวัสดีครับคุณหมอ

วันนี้ผมไปฟังธรรมมาครับ ซึ่งมีกัลยาณมิตรนำมา show & share ในนี้ ลองฟังดูนะครับ

http://www.managerroom.com/forums/forum_posts.asp?TID=3430&PN=1&TPN=2
คำตอบ