ของฝาก

สวัสดีครับน้องต้นกล้า

วันนี้ผมไปฟังธรรมมาครับ มีกัลยาณมิตรนำมาแชร์ในนี้

http://www.managerroom.com/forums/forum_posts.asp?TID=3430&PN=1&TPN=2

เชิญอ่าน เชิญชม และเชิญฟังความสบายครับ 

คำตอบ