ส่งเงินค่า สคส และปฏิทินไปให้ แล้ว

ครั้งแรก วันที่ 26 ธค 50  =1000 บาท 

และครั้งที่ 2   วันที่  7 2/1/51 = 1050 บาท

รวมเป็น 2050 บาท ผ่าน ธนค ไทยพาณิชย์ แล้ว นะคะ แต่แจ้งทาง Fax ไม่สำเร็จ

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

คำตอบ