การใช้งาน Mobile IP กับ MANET

ตอนนี้กำลังสงสัยว่า หากนำ mobile node ที่มีการใช้งาน mobile ip มาเชื่อมต่อเข้าใน MANET มันจะมีการกำหนด address ให้กับ moible node นี้อย่างไร มีการได้รับ care of address อย่างไร
คำตอบ