ปริญญาโท

อยากศึกษาต่อปริญญาโท

ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน หรือรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ถ้ามีการเปิดการเรียนการสอนในจ.ชุมพรก็ดีครับ

มีใครแนะนได้บ้างไหมครับ

 

คำตอบ