เรียนถามเรื่องค่าใช้จ่ายการผ่าตัดนิ้วล๊อก

สมบูรณ์

การผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล๊อกนั้นมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

 ใช้บัตร 30 บาทได้หรือไม่

และข้าราชการเบิกได้หรือไม่ครับ

 

คำตอบ
not yet answered
นาง วลีพร พฤทธ์พาณิชย์

ไม่ทราบว่าผู้ป่วยเบาหวาน ผ่าตัดนิ้วล๊อกได้หรือไม่

ด่วน อยากทราบค่าใช้จ่ายมากๆ