สวัสดีปีใหม่ครับ

ขออาราธนาบารมีคุณพระรัตนตรัย ดลบันดาลให้อาจารย์มีความสุข สมหวัง และสุขภาพดีตลอดปีครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

จากศิษย์ KU54

คำตอบ