ขอเรียนเชิญคุณหมอหน่อยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณหมอหน่อย

เบิร์ดขอเรียนเชิญคุณหมอหน่อยที่

http://gotoknow.org/blog/kusinara/157984

ด้วยค่ะ เพราะยังขาดเจ้าภาพหนังสือเพื่อน้องอีกประมาณ 70 เล่ม โดยวิธีการบริจาคคือ

ผู้ร่วมบุญทำบุญเล่มละ 80 บาท   สั่งซื้อตามศรัทธา  โดยโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย สำนักงาน กพ.

ออมทรัพย์เลขที่ 579-0-00841-0
ชื่อบัญชีนายเอกชัย ศรีวิลาศ และนางบุญรุ่ง ตันติราพันธุ์

ค่ะคุณหมอหน่อย เผื่อมีท่านผู้สนใจจะช่วยเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะ 

คำตอบ