สวัสดีปีใหม่ ครับ

ขอส่งคำอวยพร แด่มนุษยชนทั้งหลายในโลกา แด่ผู้ที่มีจิตใจที่ดีงาม มีความสุขไม่มีทุกข์และโรคภัย อันตราย

สบายดีไหมครับ ไปเที่ยวไหนปีใหม่?

คำตอบ