สวัสดีปีใหม่ค่ะ

Next »
 

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

๏   คาบนี้มงคลฤกษ์ฉลองศุภสมัย
คือวาระปีใหม่................................ดิถี

๏   อัญเชิญองค์ทศพลพิมลชินสีห์
เป็นเอกอนันต์ตรี.........................สกล

๏   อัญเชิญธรรมพิสุทธิสงฆนิรมล
ชี้พาอาจารย์พ้น.............................พิบัติ

๏   อัญเชิญองค์อมรินทร์มหินทรอธิปัตย์
ทวยเทพเถลิงรัตน์.......................พิมาน...วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

๏   ขอท่านเจริญจตุรพิธ
พรฤทธิดลดาล
ยั่งยืนจิรายุสุขศานติ์
นิรโรควิโยคสูญ

๏   การงานสราญหทยรมย์
นรชมนิราดูร
สรรพ์ทรัพย์พิพัฒน์พิพิธพูน
ธนเพิ่มประดังมา

๏   มากมายสหายศุภมิตร
อภิมุขเมตตา
เงินทองอนันตคณนา
ผิว์ประสงค์ประสิทธิ์เทอญ ฯ

กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะ..ขอให้อาจารย์เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะคะ 

คำตอบ

ขอบพระคุณมากครับคุณเบิร์ด

New Year Resolution ปีนี้ ผมหวังว่าทุกคนในนิเวศนี้ จงถึงพร้อมแห่งศักยภาพของตน เห็นอะไรขอให้ได้คิด คิดอะไรขอให้ได้พูด พูดอะไรขอให้ได้ทำ ทำอะไรขอจงเกิดเป็นปัญญา เทอญ