สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

 

     ในวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่
ขอน้อมใจ อัญเชิญ คุณพระศรีฯ
ดลบันดาล โชคลาภ บรรดามี
ให้ คุณธรรมาวุธพร้อมครอบครัว ทุกทุกคน


    หวังสิ่งใด สมมาตร ปรารถณา
สุขกายา สุขใจ ในทุกหน
ปราศจาก ทุกข์ภัย มาผจญ
ความสุขล้น ตลอดปี ห้าหนึ่งเทอญ...ฯ

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะกัลยาณมิตรที่คิดถึง ^ ^ 

คำตอบ

สวัสดีครับคุณเบิร์ด กัลยาณมิตรที่(น่า)รัก

ขอขอบคุณกับกลอนอวยพรที่ไพเพราะ และพร้อมกับอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระสังฆราช  รู้สึกเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดครับ

ในวาระเดียวกันนี้  ผมขออัญเชิญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  จงเป็นแรงเกื้อหนุนให้คุณเบิร์ด สุข สงบ เย็น เจริญก้าวหน้าทั้งทางโลก และทางธรรมครับ

ขอบคุณครับ