สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ไม่เห็นเขียนใน blog หลังกลับจากสิงคโปร์

ได้รับหนังสือแล้ว

อ่านเกือบจบแล้วค่ะ

พบอาจารย์ นพ เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี ที่ประชุมมะเร็งแห่งชาติแล้ว

ตัวจริงดูเด็กกว่า ในรูป

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

คำตอบ

สวัสดีครับคุณอุบล

สวัสดีปีใหม่นะครับ

blog นั้นเขียนบ้างแต่น้อยมาก เหมือนคนหายใจรวยระริน ฮ่า ฮ่า หาเวลาบ่ได้เลยครับ

ส่วนเรื่องท่านมหาเต็มนั้น ใครๆก็ว่าท่านเด็กครับ ผมนี่ไม่อยากเดินใกล้เลย เขาหาว่าเป็นเพื่อนกันทุกทีไป