สวัสดีปีใหม่ค่ะ


๏   คาบนี้มงคลฤกษ์ฉลองศุภสมัย
คือวาระปีใหม่................................ดิถี

๏   อัญเชิญองค์ทศพลพิมลชินสีห์
เป็นเอกอนันต์ตรี.........................สกล

๏   อัญเชิญธรรมพิสุทธิสงฆนิรมล
ชี้พาพี่สร้อยพ้น.............................พิบัติ

๏   อัญเชิญองค์อมรินทร์มหินทรอธิปัตย์
ทวยเทพเถลิงรัตน์.......................พิมาน...๏   ขอท่านเจริญจตุรพิธ
พรฤทธิดลดาล
ยั่งยืนจิรายุสุขศานติ์
นิรโรควิโยคสูญ

๏   การงานสราญหทยรมย์
นรชมนิราดูร
สรรพ์ทรัพย์พิพัฒน์พิพิธพูน
ธนเพิ่มประดังมา

๏   มากมายสหายศุภมิตร
อภิมุขเมตตา
เงินทองอนันตคณนา
ผิว์ประสงค์ประสิทธิ์เทอญ ฯ

กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะ 

คำตอบ
not yet answered

ผมว่าเมืองไทย มันชั่วว่ะ  ที่พยายามเบี่ยงเบนว่า

การเป็นโสเภณี นั่นเป็นการขายบริการ  ชั่วชาติที่สุด

เหมือนต้องการส่งเสริมให้คนไทยเป็นอีตัว กันเยอะๆ

และไม่รู้จะชั่วไปถึงไหน

สัปปลับ  ปลิ้นปล้อน อย่างชนิดไม่น่า จะต้องป็นเมืองพุทธเลยน่ะ

 

อัยการชาวเกาะ

สวัสดีครับ อ.จันทร์รัตน์

มารับพรจากอาจารย์ครับ ขอบพระคุณมากครับ ขอให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขมากๆเช่นกันครับ

สวัสดีปีใหม่ชาวgotoknow