สวัสดีปีใหม่ค่ะ

วารวันผันผ่านพ้น                ตามกาล
ปีใหม่ใจเบิกบาน                 ดั่งแก้ว
คุณพระช่วยประทาน-           พรส่ง    สุขสันต์
งามดั่งใจเพริศแพร้ว           ก่อเกื้อสุขศรี


   วารวันผันเปลี่ยนไป          เปลี่ยนปีใหม่จงสุขขี
อิ่มเอมปลื้มเปรมปรีดิ์          ดวงฤดีชื่นชีวา
   ร่าเริงบันเทิงสุข                นิรทุกข์คลายหายหนา
เกษมเปรมอุรา                    ปวงประชาทั่วหน้ากัน
   โรคาอย่ามาใกล้              จงมอดไหม้บรรลัยพลัน
ชีวิตนิจนิรันดร์                    ชื่นชีวันสุขสันต์ใจ
   เริงรื่นชื่นอารมณ์              แสนสุขสมสุดสดใส
ระรื่นชื่นฤทัย                       กาลเปลี่ยนไปปีใหม่
   ปีใหม่ใจเบิกบาน              สุขสำราญวันหรรษา
ปรีดิ์เปรมเอมอุรา                เทพทั่วหล้าคุ้มครองเทอญ

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ  ขอให้คุณ bunpot และครอบครัวมีความสุข สุขภาพกายและใจแข็งแรงสดใสตลอดไปนะคะ 

คำตอบ