คาราโอเกะเพลงปลุกใจ

ที่ขอไว้ไม่ทราบว่าได้หรือไม่วานตอบให้ทราบด้วย
คำตอบ
not yet answered

ไทยรักไทยของคนไทยคือชาวไทย

ไทยสามัคคีสี่เหล่าไทยคือครอบครัวไทย

ไทยทุกคนรักกันฉันคนไทยเป็นประเทศไทย

เหนือออกตกใต้  คือ ชาวไทยทั้งผอง

นับถือพุธ อิสลาม คริสต์  ทุกคนคือ คนไทย

อยู่ในผืนแผ่นดินไทย  จงรักกันไว้เถิดพี่น้องไทย

ประเทศไทยต้องเป็นไทยตลอดไปจนโลกสลาย

"จำไว้ว่าเราคนไทยต้องรักกัน"

ขณะนี้บ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มขั้น ความยุติธรรมไม่มี ถ้าได้สองสิ่งกลับมาบ้านเมืองคงสงบสุขมากกว่านี้