ท่าเตะ

ท่าเตะแต่ละท่าในกีฬาเทควันโด ใครเป็นผู้คิดค้น
คำตอบ
not yet answered

กระทู้ข้างบน เป็นของหนูนะ

ลืมเขียนชื่ออะ

นางสาว ธิติกานต์  กันทวรรณ  ม.4/2 เลขที่24

ออมทรัพย์ มูลหงษ์

เกาหลีเป็นผู้คิดค้นกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาและถือเป็นกีฬาประจำชาติของเกาหลี เกาหลีแน่นอนที่คิดค้นท่าเตาะแบบต่าง ๆขึ้นมา

                                                                      ครูyai

ออมทรัพย์ มูลหงษ์

กีฬาเทควันโดเป็นกีฬาประจำชาติเกาหลีเพราะฉนั้นชื่อท่าเตะต่าง ๆก็ต้องเป็นคนเกาหลีคิดค้นขึ้นมา