เมื่อไรโบนัสจะออกเสียทีนะ

โบนัสจะออกเมื่อไรนะ
คำตอบ