คะแนน และการให้คะแนน

ผมอยากรู้ว่า จุดที่เราสามารถทำคะแนนได้นั้นมีกี่จุด

แล้วแต่ละจุดที่ การไห้คะแนนที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง จุดไหนได้คะแนน เยอะที่สุด

 นาย พีรณัฐ อินทร์แก้ว ม.4.4 เลขที่ 19

คำตอบ
not yet answered
ออมทรัพย์ มูลหงษ์

จุดที่สามารถทำคะแนนได้คือบริเวณลำตัวที่มีเกราะป้องกันลำตัว,ศรีษะ

ลำตัวได้ 1 คะแนน,ศรีษะ 2 คะแนน,เกิดเหตุการที่มีการนับเกิดขึ้นเพิ่มอีก 1 คะแนน

                                                            ครู yai