รุ่นต่างๆของเทควันโด

เทควันโดที่มีการแข่งขันในปัจจุบันมีรุ่นใดบ้าง

 

 

นายนพรัตน์  สุขทั่ง  ม.4/2 เลขที่ 5

คำตอบ
not yet answered
ออมทรัพย์ มูลหงษ์

รุ่นในการแข่งขันกีฬาเทควันโดในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย มี 8 รุ่น คือ

พินเวท,ฟลายเวท,แบนตั้มเวท,เฟเธอร์เวท,ไลท์เวท

เวลเธอร์เวท,ไลท์มิดเดินเวทและมิดเดินเวท

                                                                 ครูyai