การเข้าสมัครงาน

สุ

สวัสดีครับ

 ผมมีเรื่องรบกวน มีข้อสงสัยมาก อยากถาม ขอให้ช่วยชี้แจงรายให้ด้วยครับ มีดังนี้ครับ

  ผมไม่เคยได้รับโทษจำคุก ไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลมาก่อน แต่ว่า เคยโดดเรียน แต่ในระดับหมู่บ้านชื่อเสียงเสียหาย เกี่ยวกับยาเสพพ์ติด และความบกพร่องในเรื่องของศีลธรรมจรรยา แต่ผมไม่เคยดื่มเหล้า สูบบุหรี่เลย ชาวบ้านมักพูดเกินความจริงแท้จริงนั้น ผมไม่ใช่คนเกเร นิสัยเสียเลย แบบนี้ ผมสามารถประกอบอาชีพ ข้าราชการ หรือลูกจ้างของรัฐ หรือ งานเอกชนได้หรือไม่

  ถ้าได้ ในอาชีพไหน หรือ ถ้าไม่ได้ ในอาชีพใดบ้าง เพราะ อะไร  คือผมต้องการรู้อย่างมากเพื่อที่จะเรียนในสาขาที่ใช้ทำงานได้
รู้มาว่า การประกอบอาชีพ ต่างทั้งเอกชนข้าราชการทุกระดับ เขาจะตรวจสอบประวัติทั้งหมด และทาง ผ.ญ. ด้วย
  ผมอยากเรียนนิติศ าสตร์ แล้วจะมีผลกระทบหรือไม่
ในสิ่งที่ท่านตอบมันจะเป็นประโยชน์กับผมมากครับ กรุณาอธิบาย ชี้แจงให้ด้วย และขอขอบคุณล่วงหน้าอย่างมากที่กรุณาตอบคำถาม

คำตอบ