ประชาสัมพันธ์ KM สพท.กทม.2

สวัสดีครับ สำนักวานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต๒ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยหนึ่งที่ได้รับลือกเข้าร่วมโครงการ KM พร้อมกับสถานศึกษาอีก ๔ แห่งจึงขอความร่วมมือจากผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ

คำตอบ