นวัตกรรม

สวัสดี น้องแต มีข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ไรบ้างนำมาเสนอกันนะ
คำตอบ