KMมือใหม่

ซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่ง ตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้หัวหน้าLAB เพื่อนและพีร่วมสหวิชาชีพที่มีน้ำใจมากคนหนึ่ง ก็เลยขออ่านก่อนเนื้อหาเกี่ยวกับการทำKM ของชาวพยาธิมอ. ด้วยการที่ LAB-X-RAYS มีลักษณะงานเป็นเบื้องหลังเหมือนกัน ก็ทำให้จุดประกายในการพัฒนางานขึ้นในทันที

คำตอบ