จันทร์เจ้าขา...

เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกฉันว่า จันทร์เจ้าขาจะมีอยู่บนโลกนี้หรือเปล่านั้นไม่สำคัญ แต่ขอให้เศษเสี้ยวที่ดีของจิตใจที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่นั้นไม่จางหายไป . . .

          คุณว่าขอพรจากดวงจันทร์แล้วจะได้ดั่งสมหวังไหม?

คำตอบ