คำถาม

อาจารย์ หนูน้องนุช เร่งรัตน์อาจารย์จะสั่งงานมาทางอิเมล์ เข้าแล้วรหัสไม่ผ่านเปิดอิเมล์ไม่ได้ อาจารย์ช่วยส่งมาทาง Gotoknow ให้หนูด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ
คำตอบ