ใบงานที่ 1

พัฒนาการทางสังคมที่ได้จากคอมฯบอกมา 10 ข้อ
คำตอบ

 

.1.ทำให้เด็กได้เข้ากับเพื่อนได้

2.ทำให้เด็กรุ้จักสามัคคี

3ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน

4.ทำให้เด็กรู้จักการแบ่งปันฃึ่งกันและกัน

5. ทำให้รู้จักช่วยเหลือฃึ่งกันและกัน

6.เล่นร่วมกับเพื่อน

7.มีการรักเพื่อน

8.เพลิดเพลินกับเพื่อน

9. มีส่วนร่วมกับเพื่อน

10.เอื้อเฟื้อแก่กัน