ใบงานที่ 1

จงเขียนปริศนาคำทายพร้อมคำตอมาให้ครู 5 ข้อ
คำตอบ

1.  ชาวนาทำนาต่อมาจะทำอะไร

      ตอบ  วิ่งหนี

2    พระโทรศัพท์วันอะไร

       ตอบ  วันพุธ

3     อะไรเอ่ยรถไฟ

       ตอบ  น้ำ

4    แม่อะไรมาช้า

      ตอบ  แม่สาย

5    ปลาอะไรว่ายน้ำไม่เป็น......ปลาตาย