ใบงานที่ 1

จงบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 5 ข้อ

คำตอบ

1. ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

2. เก็บข้อมูลได้มากมาย

 3. ค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย

 4. ส่งข้อความได้อย่างรวดเร็ว

5. ทันสมัยไม่หล้าหลัง

สุมาลี แดง สุขทวี

1. ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

2. เก็บข้อมูลได้มากมาย

3. ค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย

4. ส่งข้อความได้อย่างรวดเร็ว

5. ทันสมัยไม่หล้าหลัง

สุมาลี แดง สุขทวี

 1.หาข้อมูลได้รวดเร็ว

2. ค้นหาข้อมูลหลากหลาย

3.ทันสมัย

4.เก็บข้อมูลมากมาย

5.รู้ทันโลก