เริ่มพัฒนาบล็อกไปถึงไหนแล้วครับ

สวัสดีครับ บก.ตาหวาน

พัฒนาเว็บบล็อกไปถึงไหนแล้วครับ

ผมรออยู่ด้วยความหวังเต็มเปี่ยม

ปรัชญนันท์

คำตอบ