การอบรม

สวัสดีค่ะอาจารย์

อยากให้อาจารย์ comment เรื่องการจัดงานอบรมการใช้เว็บบล็อก เมื่อ 27 พ.ย. 2550 ที่สำนักหอสมุดด้วยค่ะ เป็นอย่างไรบ้าง  มีอะไรเหมาะสม ไม่เหมาะสม หรือไม่ควรทำ อย่างไร  ต่อไปจะได้แก้ไข ปรับปรุงค่ะ

5 วันจากนี้ต้องไปทำหน้าซ้อมและรับปริญญา คงจะไม่ได้เข้ามาดูแลบล็อกเลยค่ะ

 ด้วยความเคารพ

ชริยา

คำตอบ

การอบรมการใช้เว็บบล็อกไม่มีปัญหาอะไร

แต่การกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นกิจนิสัย  จำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัย

รวมทั้งท่านเองก็ต้องเข้าร่วมใน CoP มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เพื่อร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และควรแวะเข้าไปในทุกบล็อก
แสดงความคิดเห็น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าผมได้เข้าไปทุกบล็อกแล้ว

ปรัชญนันท์