คุณต้องการเข้าร่วมสมาคมของผมใหมครับ

ผมในนามหน่วยสืบสวนผมไม่ขอบอกว่าอยู่จังหวัดใด ที่ไหน อย่างไร เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีมาคิดร้ายกับผม
คำตอบ