การทำอารมณ์ของครูผู้สอน

อยากทราบความคิดเห็นของทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องการทำอารมณ์ของครูผู้สอน กรณีที่เด็กนักเรียนดื้อรั้น ไม่ใส่ใจและไม่เชื่อฟังครูในห้องเรียน
คำตอบ