วันเกิด

"วันเกิดปีนี้ไปไหน.....

มีใครบ้างที่Hapแล้ว.......

วันนี้จะมีSurprise?......

เป็นสิ่งที่น่าสนใจในวันเกิดแต่ละคน......"

คำตอบ