วิจัยทางสังคม

กลุ่มผมได้ทำหัวข้อ ภูมปัญญาชาวบ้าน ได้ส่งหัวข้อทาง Email ของอาจารย์แล้วครับ แล้วงานเดี่ยวเริ่มทำเมือ่ไรครับ
คำตอบ
not yet answered
มานพ

เริ่ม ไปพร้อมกับงานกลุ่ม ได้เลย ครับ

                                             มานพ