สวัสดี และ ขอบคุณ

 • สวัสดีครับ คุณหมอ ไม่มีรูป
  4. kmsabai
 • ขอบคุณอย่างมากครับ
 • สำหรับมุมมอง และคำฝากจากเมืองมุก
 • นับเป็นคำที่ดีอย่างยิ่งครับ
 • สำหรับมุมมองการตอบคำถามครั้งนี้ของผม
 • ผมก็พบว่า ตอบได้รุนแรง ถ้าเช่นไรแล้วสำหรับความละเอียดอ่อน และเท่าทันอารมณ์ของการเขียนที่พัดพาไป ผมก็ต้องขออภัย
 • ทั้งในความรุนแรงของคำกล่าว คำมิพึงใจ หรือกระทั่งควรจะเท่าทันใจได้มากกว่านี้
 • ขอบคุณมากอย่างมากครับ สำหรับคำกล่าวจากสหายท่านนั้น ที่กล่าวว่า
 • คนเราต้องปฏิวัติความคิด และจิตใจของเราตลอดเวลา  เพื่อให้เติบโต งดงามมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับ
 • นับเป็นคำกล่าวที่งดงามมากครับ
 • ขอบคุณอย่างยิ่ง สำหรับคำแนะนำที่มีความหมาย
 • ซึ่งทำให้มีสติ พยายามเท่าทัน และเตือนตนในแต่ละขณะ
 • ขอบคุณมากครับ คุณหมอ
 • ขอบคุณมากครับ สำหรับคำตอบ และมิตรไมตรี
คำตอบ