blog EE30

blog EE30 มีไว้เพื่ออะไร ?
คำตอบ

บล็อกเปรียบเสมือนกับสมุดบันทึก ซึ่งใช้จดบันทึก เราสร้างบล็อกเพื่อใช้เก็บบันทึก บันทึกในบล็อกเหมือนหน้ากระดาษในสมุดบันทึกที่คุณเขียนข้อความลงไป

นี่คือ FriendShip ของ EE รุ่น 30 ที่สามารถเติมได้ตลอด

 

Blog EE30 มีไว้เพื่อ

 • เพื่อนๆ Share and share and care ครับ
นาย วรนนท์ อังชยกุล
หลักการเขียนบล็อก (Blogger's Code of Ethics)

GotoKnow.org เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มาถึงวันนี้ก็ประมาณ 3 เดือนแล้วคะ ดิฉันเริ่มเขียนบล็อกใน GotoKnow.org ก็นับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้บล็อกเป็นช่องทางในการเขียนแนะนำการใช้งาน GotoKnow.org และ นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ

มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ดิฉันให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นๆ ของการเขียนบล็อก คือ หลักการเขียนบล็อก และตลอดเวลาที่ได้ศึกษาการใช้งานของสมาชิก GotoKnow.org (ซึ่งปัจจุบัน GotoKnow.org มีบล็อกมากถึง 740 บล็อก) ดิฉันจึงอยากจะนำเสนอเรื่อง หลักการเขียนบล็อก อีกครั้งหนึ่งคะ เรียกว่าเป็นฉบับปรับปรุงแล้วกันนะคะ

บล็อกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบล็อกสาธารณะ หรือ บล็อกสำหรับองค์กร พยายามที่จะร่างหลักการ กฏ กติกา มารยาท ในการเขียนบล็อกขึ้นมา (Blogger's Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของบล็อกทั้งหลายใช้บล็อกอย่างมีมาตรฐานถูกหลักวิธี

ดิฉันขออ้างถึงหลักการใช้บล็อกของบริษัท Hill & Knowlton ที่อ้างถึง (reblog) ในบล็อก Scalefree http://www.scalefree.info/2005/08/hill_knowlton_o.html แล้วกันคะ เพราะสั้น กระทัดรัด เข้าใจง่ายดี แต่ถ้าหากสมาชิกท่านใดอยากอ่านหลักการที่ค่อนข้างเป็นทางการหน่อยต้องไปที่ http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php คะ

หลักการเขียนบล็อก

 1. เมื่อมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในบล็อก ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึก ข้อมูลเจ้าของบล็อก หรือ ลิงค์ต่างๆ ก็ตาม เจ้าของบล็อกควรแก้ไขและแจ้งให้ผู้อ่านทราบโดยทันที
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในบันทึก ควรจะรักษาข้อความเดิมไว้ แต่จะทำการขีดฆ่าข้อความนั้นเสีย (โดยกดปุ่ม ABC ที่มีขีดกลางทับ ที่แผงเครื่องมือการเขียนบันทึก) แล้วแสดงข้อความใหม่ตามข้อความเดิมนั้นๆ
 3. ห้ามลบทิ้งบันทึกที่เขียนไว้แล้วเด็ดขาด เพราะลิงค์ที่อยู่ของบันทึกจะถูกลบออกไปด้วย และหากมีผู้อื่นอ้างอิงงานเขียนชิ้นนี้อยู่บ้างแล้ว ก็จะไม่สามารถคลิ๊กมายังลิงค์นั้นๆได้ แต่หากเจ้าของบล็อกมีบันทึกที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งาน ก็ควรทำการลบบันทึกประเภทนี้ออก 
 4. ไม่ควรลบข้อคิดเห็นของผู้อ่าน ยกเว้นเป็นข้อคิดเห็นที่ไม่สุภาพสร้างความปั่นป่วนหรือเป็น spam
 5. ไม่ควรเขียนอ้างอิงถึงข้อพิพาทความไม่ลงรอยใดๆ กับผู้อื่น
 6. เจ้าของบล็อกที่เขียนเกี่ยวเนื่องกับองค์กรที่ทำงาน ไม่ควรเขียนบันทึกใดๆ ที่เป็นการละเมิดสัญญาจ้างงาน
 7. เจ้าของบล็อกควรนำเสนอและแยกแยะประเด็นระหว่าง ข้อเท็ิจจริง ข้อคิดเห็น และข้อความโฆษณา ให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างถูกต้อง
 8. ห้ามนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ
 9. หากไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ผู้อ่านเสนอมาในบล็อก เจ้าของบล็อกก็ควรแสดงข้อคิดเห็นตอบกลับโดยความเคารพในข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่นำมาเป็นเรื่องส่วนตัว
 10. เมื่อมีการใช้ข้อความจากที่อื่น ควรอ้างอิงแหล่งที่มาและลิงค์ที่อยู่อย่างชัดเจน
 11. ควรเน้นคุณภาพงานเขียนของทุกบันทึก เช่น ตรวจสอบการสะกดคำก่อนตีพิมพ์บันทึกนั้นๆ ลงในบล็อก
 12. ควรเขียนบันทึกอย่างรอบคอบและถูกต้อง
 13. ควรตอบอีเมลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้อ่านอย่างเหมาะสมและโดยทันที
 14. ควรเขียนบล็อกเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
นาย วรนนท์ อังชยกุล

Sent: Fri 11/23/07 11:50 AM
ทักทายกันอีกครั้ง เพื่อนๆสบายดีไหม
แล้วไปลอยกระทงกันที่ไหน
 
ok ผมได้ลองโทรไปหาเพื่อนๆตาม List ที่มีอยู่ เพื่อเป็นการ Update ข้อมูลการติดต่อกับเพื่อนๆ
ดังนั้น เบอร์ หรือ Email ที่อยู่ใน List http://gotoknow.org/blog/psu-ee30/146502 จะเป็นปัจจุบัน
ส่วนที่ไม่มี คือ ติดต่อไม่ได้
 
รบกวน อยากให้เพื่อนๆ ช่วยใส่คนที่ไม่มี  เบอร์ หรือ Email   แล้ว post ลงให้หน่อยครับ จะได้ติดต่อกันได้นะ
 
ปล.ส่วน ข้างล่างผม ได้ใส่เรื่องราวมา เผื่อคนที่ไม่ได้รับทราบตั้งแต่ต้นนะ พอดีได้แก้ Email ไปบ้างครับ
 
หนุ่ม
 
เพิ่มเติมนะ หากต้องการ reply mail ให้เปลี่ยนไปเป็น post จะสะดวกกว่า แต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับ
 
________________________________________________________

Sent: Wednesday, November 21, 2007 3:18 PM
Subject: เพื่อน ๆ EE30 สามารถ Download รูปได้แล้วที่ BLOG EE30


เพื่อน ๆ ชาว EE30
 
หายหน้าไปหลายวัน เพราะยุ่งกับการไปออกงาน ICT EXPO 07 เลยไม่ได้มีเวลา Update ข้อมูล ลงใน BLOg เลย
 
Blog นี้ที่สร้างขึ้นก๊เพราะ ต้องการสร้าง เส้นทางที่เพื่อนๆ EE30 จะได้ Contact กันบ้าง ซึ่ง เพื่อนๆแต่ละคนก็มีเวลาที่ต้องไปจัดการ เรื่องของตัวเอง ซึ่งหาก เรามี Blog เพื่อนสามารถไปแจ้ง หรือ ดูข่าวสารของ EE30 ได้
 
ต่อไปเมื่อผมทำ Blog นี้เข้าที่เข้าทางแล้ว ก็จะส่ง วิธีการ (Username-Password)ให้เข้าไปจัดการ Blog นี้ เองได้
ซึ่งหากเพื่อนๆ อยากจะ Update ข้อมูลก็สามารถตั้ง กระทู้เองได้
หากเพื่อนๆ ช่วยกัน Blog ก็จะน่าอ่าน และ เป็นชุมชนที่เรา EE30 สร้างขึ้นนะ
 
ดังนั้น อยาก ขอร้องเพื่อนๆ ช่วยกันเข้าไปดูหน่อยนะ หรือ ช่วย Post ข้อมูลให้ (ผมจะได้ Update ให้เพื่อน)
 
ผมมีรูปเพื่อนๆ สามารถ Download ได้ที่ Link Blog : http://gotoknow.org/file/psu_ee30
 
หมายเหตุ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (ด้วยเจตนาที่ดีของผม ขอให้ดลบัยดาลให้ Blog EE30 นี้จงสำเร็จด้วยดีครับ)
 
Blog : http://gotoknow.org/planet/psu-ee30-wna
 
หนุ่ม
 
_____________________________________________________________________
เพื่อน
 
นี่คือ พื้นที่ ดวงดาวใหม่ที่ชื่อว่า PSU_EE30 โดยมีประชากร เป็นเพื่อนๆ EE30 มาสร้าง ดาวกันเถอะ
 
http://gotoknow.org/planet/psu-ee30-wna
 
หนุ่ม
 
ปล. Link ข้างล่างขอเปลี่ยนแปลงนะ เพื่อนๆ
 
มือใหม่หัดสร้าง BLOG
_______________________________________________________________________
Subject: เพื่อนๆ Blog เริ่มเปิดดำเนินการแล้วนะ ช่วยๆๆๆๆกัน Update หน่อย
Date: Wed, 14 Nov 2007 15:28:56 +0000

เพื่อนๆ
 
ผมได้สร้าง Blog EE_30 แล้ว สามารถเข้าไป Update ได้ที่
 
http://gotoknow.org/blog/psu-ee30
 
ปล. กรุณา ช่วยกัน Update ข้อมูล โดยเฉพาะ รูปจะเป็นการดีนะครับ
 
หมายเหตุ เพิ่งเริ่ม จะพยายาม ปรับปรุงให้รูปแบบน่า อ่านยิ่งๆๆๆขึ้นนนะครับ
 
ขอโทษ หากตกลงเพื่อนๆ คนไหนไป หรือ ใส่ข้อมูลผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะ
 
หนุ่ม
 _______________________________________________________________________________
 
เพื่อนๆ EE30
 
เมื่อวาน 11-11-50 ได้ไปงานแต่งงานวุฒิมา เจอเพื่อนๆ หลายๆคน ได้คุยเรื่องต่างๆกัน และก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนที่ไม่ได้ไป
ทำให้ หนุ่มมีความคิด อยากให้เพื่อนๆได้คุย หรือ แลกเปลี่ยนข่าวสารของ EE30 ด้วยกัน เช่น

โอห์ม ได้ลูกชาย
ญา ได้ลูกสาว
วุฒิแต่งงาน
หลิงไป USA
เด่น เรียนเอก ที่ฝรั่งเศส
เจ็แตง จะแต่งงาน
คุณ ณี อยู่ดูไบ
เป็นต้น ซึ่งหากเราได้มีห้องที่ Share ข้อมูล เช่นภาพถ่ายงานแต่งงานเพื่อนๆ หรือ อะไรก็ตามที่เราอยาก Share เพื่อนๆ เหมือนสมัยที่ เรามีห้อง common room นะ น่าจะดี
 
จึงรบกวนเพื่อนๆ Update ข้อมูลให้หน่อย ใน File Excel ที่ส่งไปแล้วส่งกลับมา
 
ผมจะสร้าง WEB BLOG กลาง ให้เพื่อนๆนะ (แต่ไม่ด่วนนะ เพราะ งานยุ่งแต่ยังไงจะรีบทำให้เสร็จ ก่อน กุมภา 51นะ)
 
ปล.หากมีข้อสงสัยโทรหาได้นะ หรือ อยาก Share ข้อมูลก็ส่งมาให้ได้นะ
 
หนุ่ม