การประเมินผลแบบ 360 องศา

การประเมินผลแบบ 360 องศา คือ กลยุทธิ์อย่างหนึ่ง แต่อยากทราบรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างและมีขั้นตอนการทำอย่างไร

คำตอบ