ช่วยคลิกเพื่อตอบคำถามของ อ.แหววหน่อยค่ะ

อัจฉรีย์ บอกมาเมื่อ ศ. 18 ส.ค. 2549 @ 15:02  ว่า "สนใจจะวิจารณ์ร่างพรบ.ค้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ"
และอัจฉรีย์ บอกมาอีกเมื่อ ส. 19 ส.ค. 2549 @ 20:11  ว่า "สนใจจะวิจารณ์ พรบ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วย"
แล้วเอาอย่างไรดีคะ ?http://gotoknow.org/ask/archanwell/846
คำตอบ