ยังไม่ทราบว่า อัจฉรีย์จะเลือกอย่างไร ?

อัจฉรีย์ บอกมาเมื่อ ศ. 18 ส.ค. 2549 @ 15:02  ว่า "สนใจจะวิจารณ์ร่างพรบ.ค้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ"
และอัจฉรีย์ บอกมาอีกเมื่อ ส. 19 ส.ค. 2549 @ 20:11  ว่า "สนใจจะวิจารณ์ พรบ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 ค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วย"
แล้วเอาอย่างไรดีคะ ?
คำตอบ
not yet answered
ปารินุช

 สวัสดีค่ะ อาจาย์แหวว

ร่างพรบ.คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะ  และยังไม่มีกฎหมายที่ให้การรองรับภูมิปัญญาของไทยเลยค่ะ

นางสาวอัจฉรีย์ ศุภวรรธนะกุล

ตกลงต้องการจะวิจารณ์ร่างพรบ.ค้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยพิจารณาด้วยค่ะ" ขอโทษด้วยค่ะที่ทำให้สับสน