-

เข้ามาทักทายคนโคราชคือกัน บ้านฉันอำเภอพิมาย

คำตอบ