อรกิตติ์จะวิจารณ์ Free Trade Agreement Thai-Australia

อรกิตติ์บอกมาเมื่อ ศ. 18 ส.ค. 2549 @ 13:27  จะวิจารณ์ข้อตกลงการค้าเสรี Free Trade Agreement Thai-Australia 
คำตอบ