ผมรับรองว่าใครที่เข้ามาอ่านแล้วประทับใจแน่นอน

ผมดีใจมากครับที่ผมสมัครได้แล้ว ต่อไปนั้ผมจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้น ผมขอสัญญาครับ

ถึงเพื่อนๆโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตทุกท่านครับ (ศูนย์ชุมพวง)

คำตอบ