คำสองคำ

อาจารย์ครับ คำว่า บูรณาการ กับการอนุรกษ์ ต่างกันตรงจุดไหนบ้างครับ ผม เกิดคำนี้ขึ้นมาในสมองตอนได้อ่าน สวรรค์เมืองปาย
คำตอบ

ความหมายสอดรับกัน แต่คนละเรื่องครับ

บูรณาการ เป็นการทำให้สอดคล้องกัน

การอนุรักษ์ เป็นการรักษาไว้

แล้วผมจะไปตอบในห้องเรียนครับ