อยากทราบครับ

 อาจารย์ครับผมอยากทราบความหมายของคำว่า "บูรณาการ" ครับว่าในส่วนของอาจารย์ให้ความหมายสำหรับคำคำนี้ว่าอย่างไรครับ เพื่อ ความเข้าใจยิ่งขึ้นสำหรับผมในการเรียนวิชา การจัดการทรัพยากรที่ดินแบบบูรณาการ ครับ
คำตอบ