ผักปลอดภัยจากสารพิษ

เราจะทำอย่างไรให้พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ได้ เป็นงานที่หนักนะครับ  คิดได้ไง บอกด้วยจ๊ะ
คำตอบ