อากาศที่อำเภอหนองพอก101

**ท่านลุงหนวด**บรรยากาศที่อำเภอหนองพอกเป็นอย่างไรบ้าง***ฝากความคิดถึง  พี่วิชิต  สัตนาโค เกษตรอำเภอคนเก่งด้วยนะ..หากมีภาพประกอบขอด้วยครับการผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล****แปลมะม่วงไร่ศรีชา**ของท่านเกษตรจังหวัด บุรีรัมย์ (ปรีชา เชาว์ตระกูล) อุดมสมบูรณ์ด้วยใบดกหนาจริงๆ..............ในฐานะศิษฐ์เก่า เกษตรอำเภอหนองพอก****เข้าไปแนะนำคนสวนหน่อยนะครับลุงหนวด(พี่มานิตย์  โชติบูรณ์)***จากเกษตรสิงขร101
คำตอบ