ร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพช่วยประชาชนทุก 7 วันเพื่อบรรเทาทุก

ร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพช่วยประชาชนทุก 7 วันเพื่อบรรเทาทุก วันนี้(31 ตุลาคม 2550)นายศศินทร์  ตันกิจจานนท์  นายอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพินิจ พิชยกัลป์ ได้มอบแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุ เลกีม่า ทำให้อำเภอริมฝั่งลำน้ำชีถูกน้ำท่วม ตั้งแต่อำเภอจังหาร โพธิ์ชัย เชียงขวัญ เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ พนมไพร แม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลง ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง มีหมู่บ้านที่เข้าออกไม่ได้โดยทางรถยนต์ มีบ้านวังทอง บ้านนางาม บ้านหนองไชยวาน บ้านดอนเกลือ บ้านโนนยาง และบ้านดอนโมง ผวจ.ร้อยเอ็ด ให้สำรวจความต้องการของประชาชน และให้การช่วยเหลือเรื่องถุงยังชีพ ทุก 7 วัน นายอำเภอทุ่งเขาหลวง กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา ถึงวันนี้ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วม ที่บ้านวังทอง หนองไชยวาน รวม 88 ชุด โดยนายกรกฎ  บุญมิ่ง ปลัดป้องกัน พร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าไปมอบถุงยังชีพ ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร ส่วนบ้านดอนโมง บ้านดอนแก้ว หนักที่สุดตั้งนั่งเรือท้องแบนประมาณ 20 นาที ประชาชนยังมีความต้องการความช่วยเหลือเรื่องเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง ทางด้านนายสุรชัย  ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อน เลกีม่า ที่อำเภอเชียงขวัญ จำนวน 1,248 ชุด จุดแรกที่ วัดบ้านเขือง ต.บ้านเขือง 908 ชุด จุด 2 วัดป่าคุยขนวน ต.เชียงขวัญ 176 ชุด จุด 3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุ่งคล้า ตำบลพระธาตุ 164 ชุด เพื่อเป็นการดูแลกัน อันจะนำไปสู่สังคมที่ดีงาม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการนำของนายพร อุดมพงษ์ ประธานฝ่ายจัดอบรมและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ วัชรินทร์ เขจรวงศ์208 หมู่ที่ 2 บ้านสามแยกตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-6850-2416 โทรสาร.0-4351-8449[email protected],[email protected]http://www.watcharin101.net/
คำตอบ